Differentieer door
uitzonderlijke
patiëntervaringen

u.sentric helpt zorgorganisaties zich te differentiëren op basis van hun patiëntervaring.

Een patiëntgericht groeitraject
op maat van uw gezondheidsorganisatie:
wat doen we precies?

Uw traject verloopt in fasen. Elk onderdeel kan apart toegepast worden.
De combinatie van de verschillende fasen biedt een garantie voor een beter eindresultaat.

Aligneren

 • Definitie van de scope met alle stakeholders
 • Strategische alignering
 • Organisatorische uitdagingen
Fase 1

Verdiepen

 • Patiënten persona's & journeys
 • Patient Centered Maturity Model
 • Benchmarking en KPI's
Fase 2

Definiëren

 • Strategie & Doelen
Fase 3

Actieplan

 • Roadmap
 • Best Practices
 • Concrete initiatieven
 • Co-creatie met alle betrokkenen
Fase 4

Roll-out

 • Project management
 • Impact meting & feedback
Fase 5

Een uitzonderlijke patiëntervaring:
hoe doen we dat?

Elke organisatie is anders, elke discipline heeft andere vereisten, en elke patiënt heeft andere verwachtingen. We beginnen steeds met exact in kaart te brengen wat uw organisatie wil, kan, en aspireert.

Een goede patiëntervaring gaat samen met een goede werknemerservaring.

In co-creatie definiëren we acties, initiatieven, en verbeteringen die zowel patiënten als zorgverleners ten goede komen.

Om echt te begrijpen hoe patiënten en werknemers zich gedragen, komen we echt in hun context staan, op de werkvloer dus. 

Dit doen we met respect voor en een minimale impact op de dagdagelijkse werking.

Onze dienstverlening versterkt uw huidige accreditaties en ‘vermenselijkt’ de medisch-kwalitatieve criteria.

Door de jaren hebben we een eigen model ontwikkeld om de maturiteit, in termen van klantgerichtheid, van een organisatie in kaart te brengen. 

Op basis van dit model krijgen we zicht op leiderschap, processen, middelen, structuur en cultuur en kunnen we de opportuniteiten voor verbeteringen in kaart brengen. Het streven naar een uitstekende klantgerichtheid staat hier voorop.

We brengen in kaart wat belangrijk is voor de patiënt en hoe de organisatie presteert op deze KEI’s (Key Experience Indicators). 

Hierbij werken we steeds op maat van de noden van de personen met een zorgnood en hun mantelzorgers.

We brengen de huidige ervaring of processen in kaart op visuele wijze via patient journeys en value stream maps.

Zo wordt duidelijk wat goed loopt en waar we kunnen verbeteren voor de patiënt of gast.

Ontsproten uit de KU Leuven,
meer dan 16 jaar ervaring in complexe organisaties

case sint oda


Sint Oda

Samen met het directieteam stelden we een innovatievisie en -plan op om de interne innovatiecapaciteiten te ontwikkelen.

case flanders care


Flanders' Care

Co-creatie workshops met diverse zorgactoren en ondernemers zorgen voor concrete beleidsinput rond samenwerkingsmodellen in de zorg.

case johnson and johnson


Johnson & Johnson

Met onze hulp heeft Johnson & Johnson hun innovaties aangepast om ze op maat van hun gebruikers te maken.

case zol


Ziekenhuis Oost Limburg

Met onze ondersteuning kreeg het Ziekenhuis Oost-Limburg inzicht in de tevredenheid van hun patiënten en hoe deze verbeterd kan worden.

Happy People, Happy Clients

Hoe we u helpen

Elke stap uit onze totaalaanpak kan natuurlijk ook afzonderlijk toegepast worden.

Denken én doen, zo helpen we jouw organisatie om patiëntgerichter te worden: procesoptimalisatie, usability en user experience, conceptcreatie en testen, trainingen en talentontwikkeling, patiëntgerichte innovaties, organisatorische integratie van patient experience, patiëntgerichte transformaties en strategie, etc.


Visualiseer uw patiëntervaring

Een visuele weergave van de volledige patiëntervaring. Een patient of customer journey helpt bij het identificeren van knelpunten, het verbeteren van de kwaliteit en het verhogen van de patiënttevredenheid.


Co-creëer met patiënten

Samen met patiënten, klanten, werknemers, en anderen oplossingen ontwerpen, implementeren en evalueren. Co-creatie leidt tot een dieper inzicht in de behoeften van patiënten, zorgt voor dienstverlening op maat, en bevordert betrokkenheid.


Maak uw processen efficiënter

Aan de hand van Value Stream Maps wordt een proces zorgvuldig geanalyseerd om deze efficiënter te maken. Een Value Stream Map helpt bij het identificeren van verspillingen, het verbeteren van de efficiëntie en doorlooptijden, en het optimaliseren van processen.


Effectief patiëntgerichte ontwikkelingsprocessen

Een patiëntgericht ontwikkelingsproces garandeert dat digitale oplossingen niet alleen nuttig, maar ook effectief zijn. Wij ondersteunen organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van performante patiëntgedreven ontwikkelingsprocessen.


Definieer een meetbare patiëntgerichte strategie

Het strategisch centraal stellen van de patiënt is essentieel, maar hoe meet en operationaliseer je deze strategie? We begeleiden organisaties in het omzetten van hun visie of ambities naar een concreet actieplan met meetbare impact.


Meet uw patiëntgerichtheid

Ons Patient- of Customer-Centricity Maturity Model geeft inzicht in de maturiteit van uw organisatie op het gebied van patiënt- of klantgerichtheid. Dit ondersteunt uw organisatie in opportuniteiten om verbeteringen door te voeren.

Mystery Patient Journey

Elke nieuwe samenwerking is een sprong in het duister. Dat beseffen we maar al te goed.

Om die sprong zo aangenaam mogelijk te maken bieden we jullie een ‘Mystery Patient Journey’ aan.

Hierbij maken we enkele afspraken in jouw ziekenhuis, en brengen we de patiëntervaring visueel in kaart vanuit een onafhankelijk expertenstandpunt.

Onze bevindingen en aanbevelingen presenteren we aan jullie in een expert-workshop, als eerste stap in een mogelijke samenwerking.

Gewoon omdat we uitzonderlijke patiëntervaringen zo belangrijk vinden.

Stuur je ons een bericht, dan nemen we heel snel contact met je op.

Ontworpen met liefde door u.sentric