Differentieer door
uitzonderlijke
klantervaringen

u.sentric helpt organisaties zich te differentiëren op basis van hun klantervaring.

Een klantgericht groeitraject
op maat van uw organisatie:
wat doen we precies?

Uw traject verloopt in fasen. Elk onderdeel kan apart toegepast worden.
De combinatie van de verschillende fasen biedt een garantie voor een beter eindresultaat.

Aligneren

 • Definitie van de scope met alle stakeholders
 • Strategische alignering 
 • Organisatorische uitdagingen
Fase 1

Verdiepen

 • Klanten persona's & journeys
 • Customer-Centricity Maturity Model
 • Benchmarking en KPI's
Fase 2

Definiëren

 • Strategie & Doelen
Fase 3

Actieplan

 • Roadmap
 • Best Practices
 • Concrete initiatieven
 • Co-creatie met alle betrokkenen
Fase 4

Roll-out

 • Project management
 • Impact meting & feedback
Fase 5

Een uitzonderlijke klantervaring:
hoe doen we dat?

Elke organisatie is anders, elke discipline heeft andere vereisten, en elke klant heeft andere verwachtingen. We beginnen steeds met exact in kaart te brengen wat uw organisatie wil, kan, en aspireert.

Een goede klantervaring gaat samen met een goede werknemerservaring.

In co-creatie definiëren we acties, initiatieven, en verbeteringen die zowel klanten als andere betrokkenen ten goede komen.

Om echt te begrijpen hoe klanten en werknemers zich gedragen, komen we mee in hun context staan, op de werkvloer dus. 

Dit doen we met respect voor en een minimale impact op de dagdagelijkse werking.

Door de jaren hebben we een eigen model ontwikkeld om de maturiteit, in termen van klantgerichtheid, van een organisatie in kaart te brengen. 

Op basis van dit model krijgen we zicht op leiderschap, processen, middelen, structuur en cultuur en kunnen we de opportuniteiten voor verbeteringen in kaart brengen. Het streven naar een uitstekende klantgerichtheid staat hier voorop.

We brengen in kaart wat belangrijk is voor de klant en hoe de organisatie presteert op deze KEI’s (Key Experience Indicators). 

Hierbij werken we steeds op maat van de noden van de personen met een zorgnood en hun mantelzorgers.

We brengen de huidige ervaring of processen in kaart op visuele wijze via customer journeys en value stream maps.

Zo wordt duidelijk wat goed loopt en waar we kunnen verbeteren voor de klant.

Ontsproten uit de KU Leuven,
meer dan 16 jaar ervaring in complexe organisaties


Paccar

Aanzet tot interne cultuurverandering van product experience naar customer experience.


Remedus

Software voor telemonitoring van hartpatiënten intuïtief bruikbaar maken voor zorgverstrekkers.


Medec

Aanbevelingen voor de creatie van een innovatief anesthesietoestel om in te breken op een nieuwe markt.


Kind & Gezin

Gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van het intranet verbeteren voor alle medewerkers.

Happy People, Happy Clients

Een greep uit onze diensten

Elke stap uit onze totaalaanpak kan natuurlijk ook afzonderlijk toegepast worden.

Denken én doen, zo helpen we jouw organisatie om klantgerichter te worden: procesoptimalisatie, usability en user experience, conceptcreatie en testen, trainingen en talentontwikkeling, klantgerichte innovaties, organisatorische integratie van customer experience, klantgerichte transformaties en strategie, etc.


Visualiseer uw klantervaringen

Een visuele weergave van de volledige klantervaring. Een customer journey helpt bij het identificeren van knelpunten, het verbeteren van de kwaliteit en het verhogen van de klanttevredenheid.


Co-creëer met klanten

Samen met klanten, werknemers, en anderen oplossingen ontwerpen, implementeren en evalueren. Co-creatie leidt tot een dieper inzicht in de behoeften van klanten, zorgt voor dienstverlening op maat, en bevordert betrokkenheid.


Maak uw processen efficiënter

Aan de hand van Value Stream Maps wordt een proces zorgvuldig geanalyseerd om deze efficiënter te maken. Een Value Stream Map helpt bij het identificeren van verspillingen, het verbeteren van de efficiëntie en doorlooptijden, en het optimaliseren van processen.


Effectief klantgerichte ontwikkelingsprocessen

Een klantgericht ontwikkelingsproces garandeert dat digitale oplossingen niet alleen nuttig, maar ook effectief zijn. Wij ondersteunen organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van performante klantgedreven ontwikkelingsprocessen.


Definieer een meetbare klantgerichte strategie

Het strategisch centraal stellen van de klant is essentieel, maar hoe meet en operationaliseer je deze strategie? We begeleiden organisaties in het omzetten van hun visie of ambities naar een concreet actieplan met meetbare impact.


Meet uw klantgerichtheid

Ons Customer-Centricity Maturity Model geeft inzicht in de maturiteit van uw organisatie op het gebied van klantgerichtheid. Dit ondersteunt uw organisatie in opportuniteiten om verbeteringen door te voeren.

Mystery Customer Journey

Elke nieuwe samenwerking is een sprong in het duister. Dat beseffen we maar al te goed.

Om die sprong zo aangenaam mogelijk te maken bieden we jullie een ‘Mystery Customer Journey’ aan.

Hierbij maken we enkele afspraken in jouw organisatie en brengen we de klantervaring visueel in kaart vanuit een onafhankelijk expertenstandpunt.

Onze bevindingen en aanbevelingen presenteren we aan jullie in een expert-workshop, als eerste stap in een mogelijke samenwerking.

Gewoon omdat we uitzonderlijke klantervaringen zo belangrijk vinden.

Stuur je ons een bericht, dan nemen we heel snel contact met je op.

Ontworpen met liefde door u.sentric